[1]
H. J. Dudała, „Hic liber in archivio conventus asservandus czyli o archiwum klasztoru św. Marcina karmelitanek bosych w Krakowie (1612-1655)”, AKZ, nr 12 (14), s. 145–165, grudz. 2021.