[1]
K. Stryjkowski, „Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016, ss. 233”, AKZ, nr 8(10), s. 269–273, grudz. 2017.