[1]
A. Bestian-Zając, „Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Archiwum Państwowe w Warszawie, Warszawa 2017, ss. 315”, AKZ, nr 8(10), s. 229–257, grudz. 2017.