[1]
M. Wiśniewska-Drewniak, „Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 4: Archiwum jako «strażnik pamięci». Studia historyczno-archiwalne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2016, ss. 289”, AKZ, nr 8(10), s. 259–262, grudz. 2017.