[1]
M. Hlebionek i J. Jankowska, „Munimenta w szkatule żółwiowej. Archiwalia w świecie rzeczy Krzysztofa Grzymułtowskiego”, AKZ, nr 8(10), s. 11–66, grudz. 2017.