Wiśniewska, M. (2015) „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2013”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), s. 247–250. doi: 10.12775/AKZ.2014.022.