Bewicz, P. (2015) „Archiwum jako projekt – poetyka i polityka (foto)archiwum, pod red. K. Pijarskiego, wyd. Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2011”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), s. 243–247. doi: 10.12775/AKZ.2014.021.