Chyrkowski, K. (2015) „Janusz Łosowski, Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim. Studium z dziejów kultury, Wydawnictwo Olech, Lublin 2013”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), s. 241–242. doi: 10.12775/AKZ.2014.020.