Degen, R. (2015) „Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918–1939, t. 1: Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego, Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego, Warszawa 2013”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), s. 221–229. doi: 10.12775/AKZ.2014.016.