Jabłońska, M. (2015) „Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa pod nadzorem. Zbiory audiowizualne komunistycznych służb specjalnych” / «Europe under surveillance. The audiovisual collections of Communist security services»”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), s. 216–218. doi: 10.12775/AKZ.2014.015.