Adamska, M. i Lisowska, K. (2015) „Sympozjum naukowe «Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach»”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), s. 209–216. doi: 10.12775/AKZ.2014.014.