Wróbel, Łukasz (2015) „Międzynarodowa konferencja «Egodokumenty. Tradycje historiograficzne – perspektywy badawcze»”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), s. 196–200. doi: 10.12775/AKZ.2014.011.