Mazur, H. i Rosa, A. (2015) „O potrzebie szkolenia archiwistów w zakresie edukacji”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), s. 169–181. doi: 10.12775/AKZ.2014.009.