Krawczuk, W. (2011) „[rec.] Krzysztof Syta, Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej, Toruń 2010”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (2(4)/), s. 270–272. doi: 10.12775/AKZ.2011.021.