Kosman, J. (2011) „[rec.] Tomasz Czarnota, To zawsze zostanie dla potomności. Archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia, Lubin 2010”, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (2(4)/), s. 267–269. doi: 10.12775/AKZ.2011.020.