Bewicz, P. i Szaduro, M. (2011) „III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (2(4)/), s. 254–263. doi: 10.12775/AKZ.2011.019.