Pawłowska, M. i Pepłowska, K. (2011) „Dokumentacja masowa - problemy wartościowania i selekcji”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (2(4)/), s. 240–247. doi: 10.12775/AKZ.2011.015.