Gierańczyk, D. (2011) „XII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (2(4)/), s. 227–229. doi: 10.12775/AKZ.2011.012.