Piętka-Hadała, D. (2011) „Od pasji do dokumentacji. Czy kolekcjonerzy i archiwiści mogą się polubić?”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (2(4)/), s. 223–224. doi: 10.12775/AKZ.2011.010.