Syta, K. (2011) „Archiwa hetmanów koronnych. Pojęcie, charakter i typologia dokumentacji”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (2(4)/), s. 63–105. doi: 10.12775/AKZ.2011.002.