Chyrkowski, K. (2010) „Listy z Ziemi Wałeckiej i Krajny do końca XVIII w. z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (1(3)/), s. 155–241. doi: 10.12775/AKZ.2010.006.