Chorążyczewski, W. (2010) „PRYWATNE ARCHIWA POLITYCZNE W POLSCE XVI WIEKU”, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (1(3)/), s. 13–68. doi: 10.12775/AKZ.2010.001.