Ciechanowski, H. (2013) „XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (4(6)/), s. 239–242. doi: 10.12775/AKZ.2013.013.