Czyż, P. (2021) „XXII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. Siedlce, 16–17 kwietnia 2021 r. ”, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (12 (14), s. 199–201. doi: 10.12775/AKZ.2021.010.