Dudała, H. J. (2021) „Hic liber in archivio conventus asservandus czyli o archiwum klasztoru św. Marcina karmelitanek bosych w Krakowie (1612-1655)”, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (12 (14), s. 145–165. doi: 10.12775/AKZ.2021.008.