Dąbrowski, A. G. (2020) „Przepisy kancelaryjne Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie z grudnia 1945 roku. Próba wdrożenia bezdziennikowego systemu pracy kancelaryjnej”, Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (11(13), s. 73–96. doi: 10.12775/AKZ.2020.003.