Stryjkowski, K. (2017) „Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016, ss. 233”, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (8(10), s. 269–273. doi: 10.12775/AKZ.2017.018.