Wiśniewska-Drewniak, M. (2017) „Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 4: Archiwum jako «strażnik pamięci». Studia historyczno-archiwalne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2016, ss. 289”, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (8(10), s. 259–262. doi: 10.12775/AKZ.2017.016.