Józefiak, P. (2016) „Panel Archiwistyka i Zarządzanie dokumentacją podczas XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Toruniu”, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, (6(8)/), s. 287–291. doi: 10.12775/AKZ.2015.015.