Drzewiecki, B. (2015) „ Kraków 15–16 IV 2015 r”., Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (6(8)/), s. 280–287. doi: 10.12775/AKZ.2015.014.