Wiśniewska, Magdalena. 2015. „Zatrzymać przeszłość, Dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r., Red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2013”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 5(7)/ (czerwiec):247-50. https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.022.