Bewicz, Piotr. 2015. „Archiwum Jako Projekt – Poetyka I Polityka (foto)archiwum, Pod Red. K. Pijarskiego, Wyd. Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2011”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 5(7)/ (czerwiec):243-47. https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.021.