Chyrkowski, Krystian. 2015. „Janusz Łosowski, Dokumentacja W życiu chłopów W Okresie Staropolskim. Studium Z dziejów Kultury, Wydawnictwo Olech, Lublin 2013”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 5(7)/ (czerwiec):241-42. https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.020.