Degen, Robert. 2015. „Polska–Białoruś. Wspólne Dziedzictwo Historyczne. Przewodnik Po materiałach Archiwalnych 1918–1939, T. 1: Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego, Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego, Warszawa 2013”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 5(7)/ (czerwiec):221-29. https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.016.