Wróbel, Łukasz. 2015. „Międzynarodowa Konferencja «Egodokumenty. Tradycje Historiograficzne – Perspektywy badawcze»”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 5(7)/ (maj):196-200. https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.011.