Zasada, Agnieszka, i Mateusz Zmudziński. 2015. „IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne Pt. «Nowa Archiwistyka – Archiwa I Archiwistyka W późnonowoczesnym kontekście kulturowym»”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 5(7)/ (maj):185-95. https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.010.