Krawczuk, Wojciech. 2011. „[rec.] Krzysztof Syta, Archiwa Magnackie W XVIII Wieku. Studium Kultury Kancelaryjno-Archiwalnej, Toruń 2010”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 2(4)/ (grudzień):270-72. https://doi.org/10.12775/AKZ.2011.021.