Woźniak, Wojciech. 2020. „Archiwizacja Internetu – próba Podsumowania Dotychczasowych Prac I Ustaleń”. Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 10(12) (styczeń):75-98. https://doi.org/10.12775/AKZ.2019.004.