Hlebionek, Marcin, i Jagoda Jankowska. 2017. „Munimenta W Szkatule żółwiowej. Archiwalia W świecie Rzeczy Krzysztofa Grzymułtowskiego”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 8(10) (grudzień):11-66. https://doi.org/10.12775/AKZ.2017.001.