CHYRKOWSKI, K. Janusz Łosowski, Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim. Studium z dziejów kultury, Wydawnictwo Olech, Lublin 2013. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, [S. l.], n. 5(7)/, p. 241–242, 2015. DOI: 10.12775/AKZ.2014.020. Disponível em: https://apcz.umk.pl/AKZ/article/view/AKZ.2014.020. Acesso em: 1 grudz. 2021.