DĄBROWSKI, A. G. Przepisy kancelaryjne Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie z grudnia 1945 roku. Próba wdrożenia bezdziennikowego systemu pracy kancelaryjnej. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, [S. l.], n. 11(13), p. 73–96, 2020. DOI: 10.12775/AKZ.2020.003. Disponível em: https://apcz.umk.pl/AKZ/article/view/AKZ.2020.003. Acesso em: 18 sty. 2022.