CZAJKA, E. Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, red. H. Mazur, A. Rosa, Forum Edukatorów Archiwalnych, Kielce–Toruń 2017, ss. 100. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, [S. l.], n. 9(11), p. 291–294, 2018. DOI: 10.12775/AKZ.2018.018. Disponível em: https://apcz.umk.pl/AKZ/article/view/AKZ.2018.018. Acesso em: 1 grudz. 2021.