CHYŁA, D.; CIECHANOWSKI, H. Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków "Educare necesse est ... ale jak i dlaczego?", Warszawa, 21-22 VI 2016 r. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, [S. l.], n. 7(9)/, p. 195–197, 2017. DOI: 10.12775/AKZ.2016.014. Disponível em: https://apcz.umk.pl/AKZ/article/view/AKZ.2016.014. Acesso em: 17 sty. 2022.