Bewicz, P. (2015). Archiwum jako projekt – poetyka i polityka (foto)archiwum, pod red. K. Pijarskiego, wyd. Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2011. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), 243–247. https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.021