Chyrkowski, K. (2015). Janusz Łosowski, Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim. Studium z dziejów kultury, Wydawnictwo Olech, Lublin 2013. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), 241–242. https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.020