Degen, R. (2015). Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918–1939, t. 1: Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego, Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego, Warszawa 2013. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), 221–229. https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.016