Adamska, M., & Lisowska, K. (2015). Sympozjum naukowe „Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), 209–216. https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.014