Wróbel, Łukasz. (2015). Międzynarodowa konferencja „Egodokumenty. Tradycje historiograficzne – perspektywy badawcze”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), 196–200. https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.011