Zasada, A., & Zmudziński, M. (2015). IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. „Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), 185–195. https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.010