Mazur, H., & Rosa, A. (2015). O potrzebie szkolenia archiwistów w zakresie edukacji. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, (5(7)/), 169–181. https://doi.org/10.12775/AKZ.2014.009